ÂM THANH STEREO , ÂM THANH SURROUND, DTS DIGITAL LÀ GÌ, HỆ THỐNG ÂM THANH 5.1 , 2.1 , 2.0

ÂM THANH STEREO , ÂM THANH SURROUND, DTS DIGITAL LÀ GÌ, HỆ THỐNG ÂM THANH 5.1 , 2.1 , 2.0

Nhiều người không hiểu khái niệm cơ bản của hệ thống âm thanh có trên thị trường hiện nay , cụ thể hệ thống 2.0 , hệ thống 2.1 , hệ thống 5.1 và 7.1… Nó khác nhau như nào , áp dụng cho nhu cầu người nghe như nào cho đúng ! Trước hết ta sẽ đi tìm hiểu Âm thanh mono , âm thanh stereo , Âm thanh Surround , âm thanh Dolby Surround , âm thanh Dolby Digital… để áp dụng vào từng hệ thống âm thanh !